Lodex

PL

ul. Gustawa Morcinka 66 H
48-303 Nysa

Masz pytania? Zadzwoń+48 882 115 666

Ochrona środowiska

Masz
pytania?

Skontaktuj
się z nami!

Dział kontakt

Idealne finansowanie leasingowe

Zobacz szczegóły

Ochrona środowiska

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt. 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

2. prowadzącym zakład przetwarzania;

3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10).

PUNKTY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

Rób zakupy online

Odbierz towar osobiście